Den som vill uppleva fart och fläkt måste för det mesta använda någon form av fordon eller färdmedel, som skidor, cykel eller en vattenskoter. Men det går också att skapa fart och spänning bara med hjälp av den egna kroppen.

En av de senaste årens mest uppmärksammade sporter är parkour. Den uppstod i urban miljö, närmare bestämt i Parisförorten Lisses, och inkorporerar element från flera andra sporter, inte minst en stor dos akrobatik och gymnastik. Namnet parkour kommer från det franska ordet för hinderbana.

Vad är parkour?

Kortfattat handlar det om att ta sig från en punkt till en annan, utan andra hjälpmedel än den egna kroppen. Däremot är det tillåtet att använda element i den fysiska miljön för att ta sig fram snabbare, säkrare och mer effektivt. Detta, i kombination med ursprunget i städerna, gör att parkour framför allt förknippas med städer och stadsrum. Många tror att parkouristerna tar sig fram på tak, murar och liknande, men sporten kan lika gärna utövas i en hall.

I takt med att parkour har vuxit har också säkerhetstänkandet ökat. Det blir allt vanligare att parkourträningar hålls i hallar, under överinseende av ledare. Så sker exempelvis på Tappströmsskolan på Ekerö väster om Stockholm, skriver Mälarö tidning.

Det är dock långt ifrån någon stockholmsföreteelse. Den som googlar parkour kommer att hitta exempel från hela landet. I Enköping finns entusiasten Ciprian Mușoiu, f.d. gymnast och tränare inom ESK Gymnastikförening. Han och hans vänner filmer hans konster och lägger upp dem på Facebook, och ett syfte med detta är att uppmärksamma behovet av en hall för parkour i staden, säger han till Eposten.se.

Parkour kan också utövas i naturen, där utövarna hoppar över stenar och kullfallna träd. Friluftsfrämjandet arrangerar kurser i parkour på flera orter i landet. I Sverige är det Gynmnastikförbundet som organiserar utövare av parkour, och de närbesläktade sporterna tricking och freerunning.